Uczestnicy naszej szkoły narciarskiej zostali zaproszeni do udziału w Kongresie IVSI Zakopane (24.02-03.03.2001). Nasz Demo-Team liczył 38 osób + 5 towarzyszących. Jeleniogórzanie zaprezentowali się na stokach Szymoszkowej (gdzie odbywało się to spotkanie instruktorów z całego świata) znakomicie. W niedzielę, w polskim dniu pokazów brały jeszcze udział inne Demo-Teamy. Także: gospodarze instruktorzy ze szkoły narciarskiej Tatry-Ski, Malty-Ski z Poznania, Le-Ski z Wrocławia oraz ATOMIC Funcarving Demo Team Poland. Otwarcie kongresu odbyło się nieopodal Hotelu Kasprowy. Brały w nim udział wszystkie ekipy uczestniczące w pokazach a także goście i licznie zgromadzona publiczność.

Goście z zagranicy występowali w kolejnych dniach trwania kongresu. Oprócz pokazów zorganizowano warsztaty dla instruktorów zwane workshopami – podczas których wymieniano doświadczenia w nauczaniu narciarstwa, przeprowadzono międzynarodowe zawody instruktorów. Ale przede wszystkim codziennie odbywały się wykłady z zakresu: teorii narciarstwa, bezpieczeństwa w górach, organizacji narciarstwa, metodyki, wykorzystania nowoczesnych technik audio-wizualnych w nauczaniu. Poważną rolę odegrali na kongresie polscy prelegenci. I tak między innymi: pracę pod tytułem: „Instruktor narciarstwa jako nauczyciel nie tylko czynności ruchowych” zaprezentowała Ewa Powolny – Wyszkowska (współautorem jest Maciej Powolny), swoje „Multimedia w nauczaniu narciarstwa” przedstawił poglądowo, ze swadą i humorem Tadeusz Gospodarek. Jacek Gracz miał ciekawy wykład pt. „Wzmocnienia psychiczne w nauczaniu narciarstwa” a nestor polskiego narciarstwa Andrzej Ziemilski w swojej pracy „Pewniaki, które przestały być pewniakami” dowcipnie opowiedział o przemijaniu technik i mód narciarskich.

Film

Autor: Michał Rażniewski

Kongres IVSI Zakopane 2001 – film archiwalny

Zgodnie z najnowszymi trendami techniki jazdy na nartach sporo mówiono o carvingu. Delegacja Austriacka przywiozła ze sobą na kongres nowy film pt. „Carvingowe emocje” o tej technice; oczywiście odbyła się projekcja w hotelu Kasprowy. Film zaprezentował osobiście jego autor: Fritz Waldherr.

Michał Rażniewski