Trasy narciarskie

Seria zdjęć ukazująca trasy narciarskie Łysej Góry. Autor: Michał Rażniewski.