Niesamowita zima 2005

Bywały i takie zimy. Oto zdjęcia jakie zrobiłem w 2005 roku na Łysej Górze. Autor: Michał Rażniewski.