Nasz Polonez

Samochód Aesculapa 2002. Autor: Michał Rażniewski.