Poznaj naszą historię

od lat 70. aż do teraz

Przygotowaliśmy dla Państwa całą historię istnienia naszej stacji i szkoły narciarskiej.
Razem z nami wybierzcie się w podróż do miejsca, gdzie to wszystko się zaczęło.

Różowe lata 70.

1970

Teresa Rażniewska prowadzi tramwaj śnieżny (1971)

Teresa i Stanisław Rażniewscy oraz Danuta Koenig organizują pierwszą grupę osób chętnych do nauki jazdy na nartach. W zajęciach nowo utworzonej szkoły narciarskiej początkowo brali udział pracownicy "PP Uzdrowisko" a także ich dzieci w liczbie 10 osób. A więc - uczniowie w różnym wieku (od 7 - 42 lat). Grupa ta stanowiła zalążek dzisiejszej Szkoły Narciarskiej i Sudeckiego Klubu Sportowego Aesculap. Na narty wyjeżdżano raz w tygodniu.

1971

W wyniku udanej pracy tej małej grupy cieplickich narciarzy (Cieplice Śląskie Zdrój - nie należały wtedy jeszcze do Jeleniej Góry) oraz wzrastającego zainteresowania ze strony pracowników uzdrowiska a także pobliskiego szpitala wydatnie rozszerzono działalność szkoły. Otrzymuje ona nazwę Szkoła Narciarstwa i Wypoczynku Ruchowego "Zdrowie". Powstają pierwsze regulaminy i program pracy, zakładający, że szkoła jest ogniwem wychowawczo-szkoleniowym.

Na zdjęciu: Teresa Rażniewska prowadzi tramwaj śnieżny ('71)

1972

Przyjęto nową nazwę szkoły. Brzmi ona teraz: Szkoła Narciarska Eskulap przy Kole PTTK nr 5 w Cieplicach Śląskich Zdroju (siedziba szkoły mieści się w budynku PP "Uzdrowisko Cieplice Śl." przy ul. Mireckiego 4). Zmieniono regulamin - wzorowano się na ramowym regulaminie szkół narciarskich PTTK-KTN. Z regulaminu:

[...] "§ 12. Celem istnienia Szkoły jest udostępnienie podstawowego szkolenia narciarskiego, opartego o program nauczania Komisji Wyszkolenia PZN wszystkim dzieciom pracowników, pracownikom PP "Uzdrowiska Cieplice Śl." i innych zakładów wchodzących w skład Ośrodka Branżowego Służby Zdrowia, zrzeszonym w Kole PTTK nr 5."

[...] § 14. Warunki przyjęcia do Szkoły i korzystania z nauki. Uczestnikiem szkolenia może być każdy pracownik (lub jego dziecko) PP "Uzdrowisko Cieplice Śl.", lub jednego z Zakładów wchodzących w skład Ośrodka Branżowego Służby Zdrowia w Cieplicach Śląskich Zdroju, który (lub którego dziecko) jest członkiem Koła PTTK i wyrazi chęć na naukę jazdy na nartach, oraz dopełni opłaty za szkolenie w wysokości określonej przez Zarząd Szkoły a zatwierdzonej przez Zarząd Koła PTTK nr 5. Inni kandydaci mogą być przyjęci do Szkoły za zgodą Koła PTTK. [...]

Zostały określone także środki finansowe szkoły, które składają się głównie z opłat wnoszonych przez uczestników. Z tego powodu nie miały dostępu do niej dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych i mniej zarabiających. Potocznie mówiono o szkole wtedy: "elitarna". A jej uczestnicy rekrutowali się głównie ze środowiska służby zdrowia. Wprowadzono w tym czasie zwyczaj noszenia podczas zajęć jednakowych czapek (zwanymi "eskulapkami").

1973

Teresa Rażniewska prowadzi tramwaj śnieżny (1971)

W działalności szkoły następują kolejne zmiany. Wcześniejsze, jeszcze nieregularne, zajęcia turystyki górskiej i suchej zaprawy teraz stały się obowiązkowe. Postanowiono nie dopuszczać do narciarskich zajęć dzieci bez uprzedniego przygotowania kondycyjnego. Tak, że sezon wydłużył się w Aesculapie o jesienne miesiące (trwa od października do końca kwietnia). Jedną z form pracy wychowawczej staje się konkurs wychowawczy trwający na przestrzeni całego sezonu. Polega on na tym, że dzieci oceniane są m.in. (w punktach na plus i minus) za zachowanie, pomoc koleżeńską; wymaga się od nich punktualnego przychodzenia na zbiórki, uzyskiwania wysokiej frekwencji udziału w zajęciach. Wystawia się im regularnie oceny za naukę.

Współzawodnictwo dyscyplinuje, wzmaga aktywność i poczucie obowiązku u dzieci. Najlepsi narciarze po całosezonowym zbieraniu punktów są nagradzani. W tym czasie weszła do tradycji szkoły giełda sprzętu narciarskiego (wewnętrzna giełda przedsezonowa, organizowana zazwyczaj w trakcie trwania suchych zapraw na sali gimnastycznej, gdzie rodzice z Aesculapa wymieniali pomiędzy sobą używane przez ich dzieci narty). Nawiązano także współpracę z Wytwórnią Nart w Szaflarach - kupowano narty po cenie zbytu, aby udostępnić je taniej uczestnikom szkoły.

1974

Aesculap rozpoczyna organizować obozy zimowe. Pierwszym był obóz w schronisku "Odrodzenie" na Karkonoskiej Przełęczy (ferie wiosenne, kwiecień 1974). Od tego czasu obozy takie stały się częścią cyklu szkoleniowego. W latach 1974 - 1976 rozpoczęto wdrażać w życie wcześniejsze plany uczestnictwa w zawodach sportowych grup szkoleniowych Aesculapa. Reprezentanci szkoły brali niejednokrotnie udział w różnych zawodach narciarskich takich jak: Spartakiady PTTK, Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Średnich, Puchar Nowin Jeleniogórskich. Starty w tych imprezach sprzyjały w rozwoju indywidualnej techniki i narciarzy.

Doświadczenia zbierane w wyścigach procentowały później, już w trakcie uzyskiwania przez starszych Aesculapiaków stopni instruktorskich. Szybko, bowiem zorientowano się, że aby szkoła mogła dobrze funkcjonować, trzeba zadbać o szkolenie kadr. Wysłano wychowanków na kursy kadrowe PZN. Pierwszymi, którzy zdobyli stopnie pomocników w roku byli Astrid Koenig, Cezary Zahorski, Tomasz Rażniewski, Michał Rażniewski, Tomasz Kijanka, Aleksander Błachut. Zaczęły się także starty w Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów PZN. Pierwszymi osiągnięciami było zajęcie (1976) 2 miejsca przez Cezarego Zahorskiago i 5 miejsca przez Astrid Koenig w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Teresa Rażniewska prowadzi tramwaj śnieżny (1971) Teresa Rażniewska prowadzi tramwaj śnieżny (1971)

1975

Z uwagi na zwiększającą się popularność szkoły i zapisy małych dzieci, postanowiono zatrudnić instruktorki-przedszkolanki. Trzeba nadmienić, że początkowo przyjmowano do szkoły dzieci w wieku powyżej 7-miu lat. Po jakimś czasie zdecydowano się nawet na pracę z pięcio, sześciolatkami. Przez wiele lat z dziećmi pracowali: Teresa Rażniewska, Krystyna Szemplińska oraz Mieczysław Bogdaszewski; w latach późniejszych Małgorzata Mierzwińska.

Teresa Rażniewska prowadzi tramwaj śnieżny (1971)

1977

Jesienią 1977 roku w Aesculapie zachodzą kolejne, istotne zmiany. Szkoła staje się jednostką organizacyjną PTTK, uzyskując przez to uprawnienia koła terenowego PTTK, jako klub i jednocześnie szkoła narciarska. Przyjęto wówczas nazwę Klub i Szkoła Narciarska Aesculap PTTK Oddział Sudetów Zachodnich w Jeleniej Górze.

Pomimo dużego zainteresowania społeczeństwa narciarskiego Jeleniej Góry działalnością Szkoły Narciarskiej Aesculap (zasięg jej działania wyraźnie się rozszerzał) nie można było w tym czasie rozwiązać problemu własnego locum. Aesculap nie miał wtedy własnej siedziby. Praktycznie całe "biuro" było prowadzone w mieszkaniu prywatnym Państwa Rażniewskich. Warunki te zniechęcały ich do pracy i często rozpoczęcie nowego sezonu stało pod znakiem zapytania.


Czas wielkich zmian

Teresa Rażniewska prowadzi tramwaj śnieżny (1971)

1980

Aesculap uzyskuje licencję Polskiego Związku Narciarskiego. Treść owej licencji

LICENCJA NR3. Wydział Sportu Młodzieżowego Szkolenia Kadr, Zarządu Głównego Polskiego Związku Narciarskiego licencjonuje działalność programową Szkoły Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Jeleniej Górze kierowanej przez St. Rażniewskiego, zgodnie z regulaminem PZN dotyczącym szkół narciarskich na terenie Sudetów Zachodnich w sezonie 1980/1981"

1982

Ważny okres w rozwoju organizacji. To rok utworzenia i zarejestrowania stowarzyszenia w Urzędzie Miejskim w Jeleniej Górze pod nazwą: Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "Aesculap" z siedzibą w Jeleniej Górze. Stanisław Rażniewski charakteryzując działalność merytoryczno-programową stowarzyszenia (począwszy od 1982 roku) pisze:

"Zgodnie z tradycją i programem Szkoły i Klubu z dnia 1982 roku założonym na 1983 rok i dalsze lata ustalono, że dziedziną działalności stowarzyszenia jest kultura fizyczna a w niej w szczególności narciarstwo jako dyscyplina sportu powszechnego i kwalifikowanego, wzbogacona (w procesie wychowawczym i pedagogicznym) przedmiotami nauki, poznania i wiedzy z dziedziny krajoznawstwa, ochrony i kształtowania środowiska, higieny życia i pracy, ekologii oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego"

W tym kształcie organizacyjnym i tą nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W tym czasie kierownictwo szkoły szuka usilnie dobrego, bezpiecznego miejsca do prowadzenia zajęć narciarskich. Polana na Wiciarce w Jakuszycach, gdzie Aesculap miał swoje wyciągi całe lata już nie wystarczała rozwijającemu się klubowi. Miejscem poszukiwań stały się bliskie Jeleniej Góry - Góry Kaczawskie a w szczególności rejon Dziwiszowa-Chrośnicy i Łysej Góry. Oto fragment Historii Łysej Góry:

"Pierwszy wyjazd uczestników SN i SKS AESCULAP na Łysą Górę (1982). Z powodu wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.), niemożliwe stały się wyjazdy na narty w Karkonosze i trzeba było szukać innych miejsc do prowadzenia zajęć narciarskich. To rok przełomowy w działalności Szkoły i Klubu. Wtedy powstał pomysł budowy bazy narciarskiej na Łysej Górze"

W 1984 roku Aesculap wprowadza się do pierwszego w swojej historii biura. Mieści się ono przy ulicy Matejki w Jeleniej Górze.

1985

Teresa Rażniewska prowadzi tramwaj śnieżny (1971)

Powstaje pierwszy wyciąg zaczepowy typu "Janosik" na stoku Ulimka w Dziwiszowie. Zaczątki bazy narciarskiej. Szkoła nie musi już szukać mniej lub bardziej kosztownych rozwiązań organizacji zajęć i eskapad - nużących wypraw narciarskich (dla ponad setki swoich uczestników) w Karkonosze. W tym czasie (1984 - 1987) zawodnicy Aesculapa zaczynają wyjeżdżać na zawody w Polskę. Z Januszem Paulim (przebywa w Austrii - ale jeden sezon wtedy pracował w Szkole i Klubie), Tomaszem Rażniewskim (po kilkuletnim pobycie w MKS Karkonosze w roli trenera, pracował przez dwa sezony w Aesculapie, tuż przed swoim wyjazdem do Kanady) i Michałem Rażniewskim. W tym okresie Szkołę i Klub reprezentowali następujący zawodnicy: Agnieszka Iwanow, Agnieszka Cymerska, Robert Guminiak, Artur Piątkowski, Patrycja Kalamus, Maciej Strawa, Grzegorz Bacior, oraz bracia Tomasz i Jarosław Marklowie. Po udanych startach regionalnych zaczęły się wyjazdy na zawody ogólnopolskie. Rywalizacja na trasach narciarskich z rówieśnikami z Zakopanego czy Bielska sprawiła, że zawodnicy Aesculapa stopniowo podnosili swój poziom sportowy. Wtedy jeszcze jeździli w Tatry po naukę.

1986

Biuro Aesculapa przeniesione zostaje na ulicę Wiejską w Jeleniej Górze.

1987

Powstaje baza w Jagniątkowie. Zbudowano tam dwa wyciągi talerzykowe (jeden o długości 140 m, drugi 300 m). Wykonały je osoby związane z Aesculapem (rodzice uczestników) - panowie: Mirosław Patronik, Zenon i Andrzej Palewiczowie oraz Antoni Kozik. Wyciągi były tam czynne jednak krótko i ze względu na bezśnieżne sezony w okolicach góry Szerzawa, przedsięwzięcie zostało porzucone a wyciągi przeniesiono do Dziwiszowa. W tym okresie rozszerza się wydatnie działalność w sferze sportu kwalifikowanego. Zawodnicy częściej niż do tej pory wyjeżdżają na zawody krajowe.

1988

Baza materialna szkoły powiększa się o autokar "Jelcz" 080, z 32 miejscami siedzącymi. Była potrzeba posiadania własnego środka transportu. Nieco później (1990) kupiono jeszcze dwa używane autobusy ("Tam" A11 T); jeden z nich przeznaczony był na części, a drugi służył jakiś czas członkom klubu na wyjazdy na obozy i zawody. Rozpoczęto budowę pierwszego wyciągu orczykowego na Łysej Górze. (Produkcja: FMP Fampa Cieplice Śl). Wyciąg buduje Bogdan Pawłowski ze swoją grupą budowlaną oraz inni fachowcy.

1989

W latach poprzednich i jeszcze do początku lat 90-tych dość prężnie organizowane były zawody dla dzieci i młodzików, tzw. "Laury". Zawody były rozgrywane w różnych miejscach w trakcie trwania całego sezonu. Organizował je wieloletni działacz MKS "Karkonosze" - Bogdan Skowroński, przy współudziale KOZN-u i innych klubów dolnośląskich. Spory wkład organizacyjny dał Aesculap - wiele zawodów odbyło się na jego stokach, w miejscowościach: Jagniątków - Szerzawa, Dziwiszów - Ulimka oraz na Łysej Górze. Młodzi zawodnicy Aesculapa zajęli w tych zawodach sporo czołowych miejsc. Wyróżniającą się w tym okresie zawodniczką jest Agnieszka Żmijewska (trener - Michał Rażniewski).

Nasze szalone lata 90.

1990

Przychodzą efekty kilkuletniej pracy, treningów z grupą zawodników. Łucja Zgudka i Michał Kałwa trafiają do ścisłej czołówki krajowej w kategorii młodzik. Między innymi: Łucja wygrywa dwóbuj alpejski na Międzynarodowych Mistrzostwach Szkół Sportowych w Konkurencjach Alpejskich w Zakopanem a Michał zajmuje tam czwarte miejsce.

1991

Pierwszy program telewizyjny w TVK RELAX . W tymże roku rozpoczęto realizację programów telewizyjnych Szkoły Narciarskiej Aesculap. W comiesięcznych audycjach są przedstawiane filmy, informacje z życia Klubu i Szkoły. Programy te są realizowane nieprzerwanie już 12 lat. W tym czasie na Łysej Górze rozpoczęto budowę sztucznego śnieżenia. Łysą Górę wizytuje minister Michał Bidas, ówczesny Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.

1992

W latach 1991 - 1994 zawodnicy Aesculapa biorą udział w zawodach międzynarodowych w narciarstwie alpejskim. Wysokie pozycje w zawodach kwalifikacyjnych i rankingach krajowych umożliwiły wyjazdy naszych alpejczyków w Alpy i mierzenie się z czołówką Europy i Świata w takich zawodach jak: Trofeo Topolino (Włochy), Pinochhio Sugli Finali e Internazionali Abetone (Włochy), Internationale Jugend-Winterspiele Tirol (Austria), Skofia Loka (Słowenia). Wyróżniający się zawodnicy w tym okresie to: Łucja Zgudka, Bartłomiej Wasileńczyk (trener - Michał Rażniewski), Katarzyna Karasińska, Piotr Kaczmarek (trener - Piotr Wądołowski).


1995

Wielkie sukcesy naszych zawodników w prestiżowych, światowych zawodach Trofeo Topolino oraz Air Canada Whistler Cup. Piotr Kaczmarek wygrywa we Włoszech sl. gigant a w Kanadzie slalom. Katarzyna Karasińska - dwukrotnie druga. Wyniki te otworzyły drogę aesculapiakom do dalszej kariery sportowej. Stały się początkiem drogi do kadry przygotowań olimpijskich i kadry Polski. We Włoszech po zawodach Trofeo Topolino zainteresowała się nimi firma Rossiglol, na której to nartach jeździli przez wiele sezonów.

1996

Kolejne zmiany na Łysej Górze. Po wygaśnięciu umowy o współpracy z Zakładem Budowy Kopalń w Lubinie (nastąpiła tez wtedy zmiana nazwy zakładu i reorganizacja; powstało Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń) Aesculap wykupuje i zostaje jedynym właścicielem środków trwałych w mikrostacji. Podjęte zostają działania dalszego rozwoju Łysej Góry. Znakomite wyniki naszych zawodników na zawodach krajowych i międzynarodowych. Piotr Kaczmarek wygrywa wszystkie konkurencje mistrzostw Polski w Ustroniu i Międzynarodowych Mistrzostw SMS w Zakopanem. Katarzyna Karasińska zdobywa dwa złote medale w mistrzostwach Polski. W Air Canada Whistler Cup w Kanadzie Piotrek zajmuje 3 miejsce w super gigancie a Kasia 5 w slalomie.

1997

Na Łysej Górze rozpoczęto i ... ukończono budowę nowego wyciągu: Tatra-Pomę. W latach 97 - 98 Kaczmarek i Karasińska powtarzają świetne wyniki z poprzedniego sezonu. Znakomicie wypadł również Bartłomiej Wasileńczyk, który na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży zdobywa srebrny medal. Rok później także medale na OOM. Kaczmarek - złoto, Wasileńczyk - srebro. Warto odnotować udział Bartłomieja Wasileńczyka w MŚ juniorów. Trójka naszych zawodników w kadrze Polski.

1998

Piotr Kaczmarek wygrywa wszystko na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Zakopanem, Katarzyna Karasińska zdobywa kolejno: srebrny, brązowy i złoty medal. Bartłomiej Wasileńczyk - dwa srebrne i brązowy. Bartłomiej i Piotr, dwukrotnie stają na podium w najważniejszych zawodach w kraju. Na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Seniorów zajmują 2 i trzecie miejsce - tuż za Andrzejem Bachledą Jr. Natomiast w Memoriale Br. Czecha Piotr wygrywa a Bartek zajmuje trzecie miejsce.

1999

Pierwszy program telewizyjny w TVK RELAX . W tymże roku rozpoczęto realizację programów telewizyjnych Szkoły Narciarskiej Aesculap. W comiesięcznych audycjach są przedstawiane filmy, informacje z życia Klubu i Szkoły. Programy te są realizowane nieprzerwanie już 12 lat. W tym czasie na Łysej Górze rozpoczęto budowę sztucznego śnieżenia. Łysą Górę wizytuje minister Michał Bidas, ówczesny Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.

Milenijne zmiany

2000

Kolejna inwestycja na Łysej Górze. Rozpoczyna się budowa schroniska. Znakomity występ naszych instruktorów, pomocników i demonstratorów na Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów w Zakopanem. Pomocnicy instruktora: Dominika Dworska 1 m-ce, Katarzyna Seńko 4 m-ce. Demonstratorzy: Magda Sosnowska 5 m-ce, Andrzej Piotrowski 7 m-ce, Piotr Ślawski 10 m-ce. Instruktorzy: Joanna Seńko 8 m-ce, Wojciech Piotrowski 8 m-ce, Dominik Więckowski 10 m-ce.

Poszczególne grupy startowe były liczne. Na przykład w grupie pomocników instruktorów w kobietach startowało 120 osób, a w mężczyznach ponad 200. W sporcie wyczynowym: dwie osoby w Kadrze Polski: Katarzyna Karasińska i Piotr Kaczmarek. Udział tych zawodników w Mistrzostwach Świata Juniorów w Kanadzie. Powstaje strona internetowa Aesculap i Łysa Góra. Istniejemy w internecie!

2001

Sezon 2000/2001 przebiega pod znakiem kongresu IVSI. Na Łysej Górze odbywają się treningi grupowych pokazów. Nasza reprezentacja została zaproszona do udziału w Kongresie IVSI (Światowa Organizacja Instruktorów Amatorów) w Zakopanem, co było znakomitą okazją do zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia wiedzy o narciarstwie. Uczestniczyliśmy w nim jako jedna z 5-ciu na 53-y szkoły narciarskie z Polski. Zaistnieliśmy na forum szkół narciarskich, które przyjechały do Zakopanego, aby pochwalić się swoim dorobkiem, wziąć udział w warsztatach, wykładach i zawodach narciarskich. Zaprezentowaliśmy międzynarodowej publiczności, składającej się w większości ze znawców narciarskiego rzemiosła, ciekawy pokaz jazdy zespołowej. Nasza reprezentacja licząca w sumie 38 osób zebrała na Polanie Szymoszkowej wiele słów uznania za wykonane popisy jazdy synchronicznej.

Dużym zainteresowaniem cieszył się występ grupy małych dzieci - wizytówki podstawowej działalności Szkoły Narciarskiej Aesculap. Największe brawa dostaliśmy za finałowy zjazd całego zespołu. SITN przekazał podziękowania i gratulacje na ręce kierownictwa SN i SKS AESCULAP za, cytuję: "Udany, bardzo atrakcyjny występ DEMO-TEAMU Waszej szkoły". Oto pełna treść podziękowania zaadresowanego na ręce Pani Prezes Teresy Rażniewskiej i Kierownika Demo-Teamu Michała Rażniewskiego:

"Z pełną satysfakcją składamy szczere gratulacje za udany, bardzo atrakcyjny występ "Demo-Teamu" instruktorów Waszej Szkoły. Składając gratulacje wyrażamy uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie grupy do udziału w Kongresie IVSI Zakopane 2001 jak również zabezpieczenie w tym celu koniecznych środków finansowych. Jako Stowarzyszenie Polskich Instruktorów zaliczyliśmy bardzo udaną imprezę o charakterze międzynarodowym, nawiązaliśmy szerokie i bliskie kontakty szkoleniowe i kadrowe, integrujące nas w europejskim środowisku narciarskim. Niewątpliwie sukces ten w dużym stopniu zawdzięczamy jakże udanemu waszemu występowi. Życzymy dalszych sukcesów w realizowaniu pracy szkoleniowej".

Podpisał - z narciarskim pozdrowieniem - Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku Narciarskiego, Kazimierz Masłowski.

2002

To rok Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Do startu w Salt Lake City od 1998 roku przygotowywała się trójka zawodników Aesculapa (Piotr Kaczmarek, Katarzyna Karasińska i Bartłomiej Wasileńczyk), którzy szkoleni byli w tym czasie przez Kamińskiego, Bisagę i Walkosza - trenerów kadry przygotowań olimpijskich. Ostatecznie olbrzymią szansę wyjazdu za ocean miała Katarzyna Karasińska, która wypełniła kryteria kwalifikacyjne (nasze media podały ten fakt do publicznej wiadomości), ale później okazało się, że z jakichś powodów PZN ustanowił kolejne poprzeczki - niemożliwe do pokonania. Kasia nie pojechała do USA. Sezon obfitował w ciekawe wydarzenia i bardzo dobre wyniki.

W VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych "Małopolska 2002" juniorka Katarzyna Karasińska zdobyła trzy złote medale. W punktacji klubowej w narciarstwie alpejskim juniorów Aesculap uplasował się na 2-3 miejscu z taką samą ilością punktów co KS Śnieżka Karpacz (punkty dla Aesculapa zdobywali w tej olimpiadzie: Katarzyna Karasińska, Katarzyna Dębska i Bartłomiej Kwiek). Na nieoficjalne mistrzostwa Świata Trofeo Topolino zakwalifikował się Jan Dębski i zajął tam 14 miejsce w slalomie. Na Łysej Górze trwa budowa budynku socjalnego. Rozpoczyna się "era" letnich zawodów rowerowych pod nazwą "Łysogórki". Cykl rozgrywanych wyścigów w każdą ostatnią niedzielę miesiąca (od maja do września).

2003

Rozpoczęto budowę nowego wyciągu (nr 5). Przybył rząd słupów oświetleniowych na Łysej Górze. Katarzyna Karasińska i Piotr Kaczmarek nadal w kadrze Polski. Jednak w tym roku Piotr rezygnuje z uprawiania sportu wyczynowego. Swoją karierę zakończył niezłym wynikiem, zajmując 4 miejsce w Grimentz. Katarzyna Karasińska uczestniczyła w mistrzostwach Świata - zajęła 33 miejsce w Sankt Moritz (15.02.2003 r. - Szwajcaria) w slalomie. Kilkakrotnie stawała na podium w zawodach FIS.

2004

Budynek znajdujący się na terenie Mikrostacji Sportów Zimowych Łysa Góra - Dziwiszów otrzymał III nagrodę w konkursie na najładniejszy obiekt architektoniczny położony w okolicach Jeleniej Góry (Szklarska Poręba - Karkonoskie Spotkania Architektoniczne). Andrzej Karasiński menedżerem 4-osobowej reprezentacji alpejek, którą prowadzi Austriak Roland Bair. Starty Katarzyny Karsińskiej w Pucharze Świata i Europy, miejsca na podium w zawodach FIS, mistrzostwo Polski w Slalomie w Szczyrku. Niezły sezon miała Katarzyna Dębska, które zajęła 4 miejsce w kombinacji na mistrzostwach Polski juniorów. Na X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży "Śląsk 2004" Jan Dębski zajmuje 4 miejsce w kombinacji i zdobywa brązowy medal w supergigancie. Nasza młodziczka - Agnieszka Iwanicka zajmuje 1 miejsce w mistrzostwach Polski młodzików w slalomie gigancie.

W dniach 20 - 21.01.2004 na Łysej Górze odbywa się ważna krajowa impreza - ogólnopolskie zawody klasyfikacyjne dla młodzików i juniorów młodszych - Puchar Łysej Góry Viessmann Cup. Latem - pierwszy w Polsce pokaz jazdy na zjazdowych hulajnogach (2 czerwca 2004) a po zakupie 10 szt. tych pojazdów odbywają się sobotnio-niedzielne jazdy - funkcjonuje wypożyczalnia. Biografie Teresy i Stanisława Rażniewskich znalazły się w wydawanej na wysokim poziomie edytorskim encyklopedii Who is Who. "Leksykony Who is Who Hübnera wydawane są co roku w sześciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Rozwija się strona internetowa SN i SKS AESCULAP. W październiku otrzymuje tytuł "Witryny dnia" przyznawany przez prestiżowe czasopismo PC World Komputer. Wybudowano nam drogę od parkingu do Mikrostacji.

2005

Największa zima w historii Łysej Góry. Nigdy nie mieliśmy tu tak wielkiej ilości śniegu. 16 i 26 lutego nastąpiło przesilenie, zaspy były tak duże, że do udrożnienia drogi dojazdowej z Kapeli do parkingów musiały być użyte dwa ratraki z mikrostacji. Bardzo udany sezon alpejki z Aesculapa Katarzyny Karasińskiej. Seria zwycięstw w Pucharze Europy i ostatecznie zdobycie KRYSZTAŁOWEJ KULI - pierwszego miejsca w klasyfikacji slalomu (a dziesiątego w klasyfikacji generalnej). Także tytuł wicemistrzowski na mistrzostwach Polski. Okres inwestowania w maszyny rolnicze i rozpoczęcie budowy stajni na Łysej Górze.

2006

Drugi rekordowy sezon (biorąc pod uwagę posuchę w latach wcześniejszych). W porównaniu z ubiegłym - zdecydowanie lepiej! Mieliśmy wielkie ilości śniegu naturalnego i sztucznego. Grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 110 cm. Otwarcie mikrostacji nastąpiło już 26 listopada. Zima obfitowała w wydarzenia. Po bogatym w imprezy sportowe okresie letnio-jesiennym (seria zawodów na hulajnodze i cykliczne "Łysogórki") nastąpiła cała masa zawodów narciarskich i zgodnych z planem pracy SN i SKS AESCULAP, zajęć, sprawdzianów i zabaw. Jak na przykład: zawody rodzinne, coroczna maskarada, puchary Aesculapa i Łysej Góry, spartakiady zakładowe (KGHM) i zawody szkolne (licea jeleniogórskie).

Rok 2006 przebiegał pod znakiem Zimowych Igrzysk Olimpijskich i udziału w nich zawodniczki Aesculapa Katarzyny Karasińskiej(startowała ona także w tym roku w Pucharze Świata, będąc o krok od zakwalifikowania się do pierwszej trzydziestki - 0,08 s i 0,2 sek). Na Łysej Górze w przededniu igrzysk odbyły się treningi olimpijek i olimpijczyków. Trenowały tutaj: nasza Kasia i Dagmara Krzyżyńska a także paraolimpijczycy Jarosław Rola i Andrzej Szczęsny. Mieliśmy po raz pierwszy okazję oglądać Kasię Karasińską na trasie olimpijskiego slalomu w Turynie (Sestriere, zajęła tam 30 miejsce). W tym sezonie wydaliśmy kolejny folder szkoły (a okazja duża - 35-lecie Aesculapa). Przeprowadzono (Kierownik Wyszkolenia - Michał Rażniewski) kursy kadrowe: na stopień demonstratora i kwalifikacyjny. Druga nasza zawodniczka Agnieszka Iwanicka znakomicie spisała się na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży na Czarnej Górze. Agnieszka może poszczycić się niezłą kolekcją: dwa srebrne i jeden złoty medal; krążków jest właściwie sześć, bo w ramach olimpiady rozegrano również mistrzostwa Polski.

Instruktorzy z Aesculapa brali udział w tradycyjnych Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów i Trenerów. Zawody te odbyły się tym razem w Kluszkowcach k/Nowego Targu. Szkołę reprezentowała piątka instruktorów: Joanna Ceglińska, Dominika Dworska, Marta Maciejewska, Szymon Kempisty i Piotr Wądołowski. Na uwagę zasługują dobre wyniki w jeździe technicznej Dominiki Dworskiej, 5-6 miejsce (z taką samą ilością pkt co Katarzyna Strama - 33) i Piotra Wądołowskiego - 6 miejsce (33,5 pkt) oraz 14 miejsce Marty Maciejewskiej w (31 pkt), a także 13 miejsce Szymona Kempistego w TOTALU. Zespół Aesculapa zajął 9. miejsce w II Mistrzostwach Licencjonowanych Szkół Narciarskich. Wykresy obrazujące jak kształtowała się liczba uczestników szkolenia podstawowego oraz naszych wychowanków, którzy ukończyli kursy kadrowe (aby powiększyć - kliknij miniaturki).

2007

Pierwszy z dwóch prawie bezśnieżnych sezonów. To trudny okres w życiu szkoły. Łysa Góra nie przynosi spodziewanych dochodów. W związku z tym i kondycja finansowa Aesculapa nie najlepsza. Tym bardziej, że na narty trzeba jeździć w Karkonosze (większe wydatki - autobus, karnety na wyciągi, itd.). Kuriozalnie w styczniu chodziliśmy także na piesze wycieczki. W bieżącym sezonie bardzo dobre wyniki odnotowuje Katarzyna Karasińska, która kilkakrotnie wchodzi do pierwszej trzydziestki Pucharu Świata (dwukrotnie w pierwszej piętnastce). A najlepszy wynik to 12 miejsce w slalomie w Semering. Warto odnotować fakt współpracy z Nadleśnictwem Lwówek Ślaski. Uczestnicy Aesculapa - dzieci, rodzice oraz instruktorzy brali udział w planowanej od dawna akcji sadzenia drzewek - modrzewia, lipy i buku. Akcją tą kierował Pan Paweł Sondej, który przeprowadził wykład, tłumaczył i pokazywał jak postępować z delikatnymi sadzonkami. Pomimo przeciwności losu dotrwaliśmy do końca sezonu.

Życie w Aesculapie toczy się! Oto jak wyglądało zakończenie sezonu 2006/2007. Podobnie wykladają inne, coroczne. Przytaczamy ten artykuł w całości aby podnieść naszych sympatyków i nas samych na duchu. Te słabe zimy i przeżycia z nimi związane na stałe wpisały się w historię naszej szkoły narciarskiej ale nie zniszczyły nas.

"Jeszcze troszkę i... czekają nas upragnione wakacje. Dzisiaj definitywnie skończyliśmy z nartami w sezonie 2006/2007. Formalnie, na papierze :). Rozdano dyplomy uczestnikom, rodzicom, instruktorom. Wyrazy uznania, podziękowania, ucałowania... Bardzo, bardzo cieszymy się, że nasze coroczne majowe spotkanie w Górach Kaczawskich przebiegło w miłej, przyjaznej atmosferze. Prezes stowarzyszenia, Pani Teresa Rażniewska życzyła wszystkim miłośnikom Aesculapa i Łysej Góry WSZYSTKIEGO DOBREGO I.... DUŻO ŚNIEGU w sezonie następnym. Ogłoszone zostały wyniki współzawodnictwa w grupach oraz wśród instruktorów. To już tradycja... Na wynik składają się takie elementy jak: frekwencja na zajęciach, wyniki w nauce jazdy na nartach (stylówka, slalomy), wkład pracy społecznej na rzecz klubu, dobre zachowanie, udział w szkoleniach, zebraniach... W spotkaniu brały udział nasze zawodniczki startujące w zawodach FIS.

Zgromadzeni w sali łysogórskiego schroniska członkowie klubu i goście, szczególnie serdecznie przywitali Katarzynę Karasińską, naszą reprezentantkę, członkinię kadry Polski, która miała udany sezon, kilkakrotnie plasując się w pierwszej trzydziestce Pucharu Świata. Na Łysą Górę przyjechała wraz ze swoim ojcem i menadżerem w jednej osobie - Andrzejem Karasińskim (jednocześnie prezesem Dolnośląskiego Okręgowego Związku Narciarskiego). Akcje Kasi i Pana Andrzeja rosną. Mieli oboje tym roku bardzo dobrą prasę. Sporo pisano o teamie Ronalda Baira. (trener kadry kobiet). Kasia udzielała wielu wywiadów. Na skutek działań całego zespołu, o narciarstwie alpejskim zaczęto mówić we wszystkich mediach w Polsce. Od czasu sióstr Tlałek tak naprawdę pierwszy raz... Dziękujemy za odnowienie polskiego narciarstwa i życzymy lepszego jeszcze sezonu! Równie ciepło podziękowaliśmy naszej drugiej alpejce Agnieszce Iwanickiej, która w tym roku miała kontuzję, ale już po wszystkim, i Aga z nadzieją patrzy w przyszłość (tak jak jej rodzice - jednocześnie sponsorzy, prowadzą firmę sportowej odzieży dla alpejczyków).

Teraz przygotowuje się do kolejnej zimy. Była dzisiaj z nami również Kasia Dębska. Niedawno zakończyła karierę zawodniczą i starty w zawodach FIS, ale nadal z powodzeniem jeździ na nartach. Uzyskała patent instruktora PZN. Ponadto bierze aktywny udział w sporcie akademickim. W rozgrywanych na przełomie lutego i marca br. XXIV Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w narciarstwie alpejskim, zdobyła dwa złote medale zarówno w slalomie, jak i w slalomie gigancie. Na Mistrzostwach Wielkopolski na Malcie w Poznaniu zajęła 3 miejsce. Gratulujemy! Miłym akcentem było również uroczyste zakończenie akcji sadzenia drzewek na Łysej Górze, przeprowadzonej w dniu 15 kwietnia. Akcją tą kierował Przedstawiciel Nadleśnictwa Lwówek Śląski, Pan Paweł Sondej, a dzisiaj wręczał dyplomy wszystkim uczestnikom tej akcji. Dziękujemy za przemiłą współpracę i edukację przyrodniczą naszych dzieci! Po części oficjalnej nasi uczestnicy mieli okazję pojeździć na hulajnogach, konno i potoczyć się wewnątrz dużej kuli - czyli uprawiać zorbing. Rozpalono także ognisko i pieczono kiełbaski. DO ZOBACZENIA JESIENIĄ 2007!!!"

2008

Podobna zima do poprzedniej. Na początku sezonu 2007/2008 udało się przeprowadzić coroczne szkolenie instruktorów Aesculapa (pomimo małej ilości śniegu) w naszej mikrostacji, Podczas Świąt Bożego Narodzenia i w Nowym Roku (i dalej w styczniu) była przygotowana nartostrada nr 1 na całej swej długości - wyciągi były czynne. Jednak od lutego o śniegu można było już sobie tylko pomarzyć. W newsach Aesculapa na bieżąco ukazują się informacje o katastrofalnej zimie. Między innymi czytamy - tu fragment artykułu z dnia 23.02.2008 roku:

"Na Łysej Górze prawie nie ma śniegu. Tylko w okolicy wyciągu nr 1 zalegają jeszcze małe łaty firnu (film). Mamy drugą z kolei ciepłą zimę. Szkoda... W tej sytuacji uczestnicy SN i SKS AESCULAP jeżdżą na nartach w Harrachovie (film), na Babińcu, a także na niezawodnej Wiciarce w Jakuszycach. Chociaż zjazd jest tu dość krótki, można jednak przeprowadzić efektywne zajęcia.

Miejsce jest przyjazne, osłonięte od wiatru, śnieżna pokrywa gwarantowana. Dawno temu, kiedy jeszcze nie mieliśmy Łysej Góry, spędzaliśmy tu sporo czasu. Na tym stoku wychowywała się mistrzyni Polski Katarzyna Karasińska i wielu innych zawodników naszego klubu. Aesculap zorganizował w tym sezonie już kilka treningów slalomu dla dzieci i młodzieży".

I jeszcze kolejne teksty o znamiennym tytule: "Zima (i lato) w Gminie Jeżów Sudecki:

"Nie ma narciarstwa na terenie Gminy Jeżów Sudecki - mamy drugą z kolei ciepłą zimę, wyciągi stoją, w okolicy nie ma turystów... Ciepło, ciepło. Narty do bani! A żyć trzeba... mamy tylko, nadzieję, ze nie gniewacie się Państwo na nas... Po prostu nie dało się naśnieżać stoków przy dodatnich temperaturach :). Głowa do góry, oby choć zdrowie dopisało...

Proponuję przyjeżdżać na Łysą Górę rowerem w obecnej sytuacji (uwaga, czas na odnowienie znaków na szlakach rowerowych w Górach Kaczawskich...). Są jeszcze konie. Wiejące ostatnio wiatry szybko wysuszą łąki i polne drogi... W Gminie Jeżów Sudecki nie można jeździć na nartach, ale przecież pozostają piękne leśne ścieżki, widoki na całe Sudety Zachodnie. Pozostają spacery... Nie ma nart, ale przecież mamy jeszcze Górę Szybowcową (Mały Grzbiet)... Jednak, czy lądujące tam ostatnio wojskowe helikoptery są wystarczającą atrakcją? Jak przyciągnąć turystów w nieco zapomniane, położone na uboczu Góry Kaczawskie? Tu... już wielkie pole do popisu dla włodarzy naszej gminy".

Od 15.11.2008 roku nowym prezesem naszego stowarzyszenia jest Pani Joanna Ceglińska.

Została wybrana przez Walne Zgromadzenie SN i SKS AESCULAP odbyte w tym właśnie dniu. Pani Joanna jest związana z Aesculapem od 21 lat. Uczestniczyła w zajęciach Szkoły i Klubu, ucząc się podstaw jazdy na nartach i startując w zawodach jako zawodniczka. Zaliczyła tutaj kolejne kursy kadrowe, i w efekcie tych wieloletnich szkoleń narciarskich zdobyła stopień instruktora PZN. Odbywała praktyki, prowadziła lekcje nauki jazdy na nartach, jednocześnie angażując się w prace organizacyjne w Szkole Narciarskiej Aesculap. W ostatnich latach pracowała na stanowisku Kierownika Biura. Studiowała w Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze i zdobyła tytuł magistra ekonomii. Ukończyła również Podyplomowe Studium "Rachunkowość i Kontrola Finansowa". Podobnie jak kilku innych wychowanków stanowi obecnie trzon ludzi dobrej woli rozumiejących dobrze specyfikę organizacji, i wydatnie przyczynia się do jej rozwoju.

Katarzyna Karasińska nadal utrzymuje się w dobrej formie. W sezonie 2007/2008, jesienia zajmuje 24 i 26 miejsca w PŚ (Aspen i Reitenalm), zdobywa kolejny tytuł Mistrzyni Polski w slalomie (Zakopane).

2009

Mamy normalną zimę. Na Łysej Górze odbywa się impreza za imprezą. A więc: coroczny Puchar Aesculapa, Puchar Łysej Góry, Zawody o Puchar Teresy i Stanisława Rażniewskich, Zawody Rodzinne i Puchar Skrzata, maskarada, kursy kadrowe SITN. A w lecie tradycyjne zawody w kolarstwie górskim Łysogórki.

Jak w każdym roku trwa współpraca z SITN. Szkoła po raz kolejny otrzymuje licencję, wywiązując się z nałożonych obowiązków formalnych. W Informatorze Przedsezonowym SITN wydrukowany jest artykuł o Stanisławie Rażniewskim twórcy Aesculapa i Łysej Góry, pod tytułem: "Róbmy swoje" - w dowód szacunku dla jednego ze starszych i zasłużonych dla polskiego narciarstwa Instruktora Wykładowcy i jego dorobku szkoleniowego. Autorem artykułu jest Michał Rażniewski. Również w tym roku wydrukowany został album autorski Michała zatytułowany "Piękna Łysa Góra w Górach Kaczawskich".

W dniach 25 - 29.03.2009 odbył się blok imprez , które zorganizowało dla swoich członków Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. A mianowicie: Kursokonferencja Instruktorów Wykładowców, Ogólnopolskie Zawody Instruktorów (w tym sprawdziany na współczynniki IW i I, a także sprawdzian IZ) oraz Mistrzostwa Demonstratorów PZN. Szczegółowe wyniki na stronie SITN. W MD PZN wzięły udział dwie demonstratorki ze Szkoły Narciarskiej Aesculap. Startowały one w slalomie gigancie i w jeździe stylowej (łuki płużne i skręt równoległy). Po podsumowaniu wyników obu konkurencji okazało się, że Aleksandra Ostrowska zajęła 4-te, a Agata Orczyk 5-te miejsce.

Aesculap staje się członkiem stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne i od tej pory - Prezes Aesculapa Joanna Ceglińska (jako członek zwyczajny) bierze udział w zebraniach i konferencjach tego stowarzyszenia, reprezentując Szkołę i Klub.

Ten rok to przełomowy okres w archiwizacji zasobów filmowych Aesculapa. Dzięki urządzeniu do kopiowania taśm VHS na nośnik cyfrowy jest możliwe wydobycie starych filmów na światło dzienne, czyli krótko mówiąc publikacji w internecie. W latach 1991 - 2003 tworzony był cykliczny program telewizyjny Aesculapa i emitowany na antenie Telewizji Dami w Jeleniej Górze. W programie tym przedstawiane były wydarzenia z życia naszej społeczności narciarskiej. Na początku każdego miesiąca (w pierwsze piątki i soboty) jeleniogórscy telewidzowie mogli obejrzeć filmy z kolejnych zajęć narciarskich, wyjazdów na zawody i inne relacje (np. z jesiennych wycieczek górskich). Stałym elementem tej audycji były bieżące sprawy organizacyjne a także nowości z Łysej Góry. Wybrane video są dostępna na podstronie "Przegląd filmów archiwalnych".

W dniu udostępnienia nowego działu Internautom tak oto pisał Autor strony i większości zdjęć do programów TV Dami, wspominając początki filmowania zajęć Aesculapa:

Życie się toczy w błyskawicznym tempie. Pracujemy, uczymy się. W soboty i niedziele jeździmy na nartach. Świat się zmienia, zmieniamy się i my. I nasza mikrostacja. Czas płynie. Szczegóły zacierają się w pamięci. Z rzadka odkurzamy stare albumy. Mamy ciągle za mało czasu, aby przeglądać stare zdjęcia. Spieszymy się ciągle... Zresztą... Po co wracać do przeszłości. Niepotrzebna to sprawa? A jednak warto powspominać, odświeżyć w pamięci sceny z młodości. Ważne daty - wydarzenia rodzinne, szkolne zachować w głowie, przekazać potomnym... Dla nas, wychowanków Aesculapa Łysa Góra jest tradycyjnym miejscem spotkań, ćwiczeń, wspólnej zabawy. Jest w dużej mierze żywicielką. Pracujemy tutaj, to nasza bezpieczna baza, mamy zniżki, mamy treningi, mamy zawody.... Związani jesteśmy z tą górą od wielu lat. Dlatego warto powspominać... Okazało się, że bardzo łatwo to robić teraz. Jest dwudziesty pierwszy wiek. Technika przyszła nam w sukurs. Era szybkich komputerów i komputerowych stołów montażowych. Kiedyś montowałem filmy za pomocą sklejarek. Taśma super 8!. Robiłem zawodne sklejki na pociętych kawałkach wywołanego w Bydgoszczy filmu. Ładowałem materiał na rolki i wyświetlałem za pomocą projektora Ruś (dźwięk szedł ze zwykłego magnetofonu synchronizowanego ręcznie z projektorem). Mozolna, bardzo czasochłonna robota. Teraz jest dużo łatwiej.

Czy wiecie jak wyglądała Łysa Góra w 1995 roku ? Jak wyglądaliśmy wtedy? Jak jeździliśmy na nartach? Odkurzyłem archiwalne obrazki z życia Aesculapa. Podczas kręcenia filmu mieliśmy 13 lat mniej niż obecnie... Ten film to tylko mały fragment długiej historii Szkoły Narciarskiej Aesculap, która istnieje od 1970 roku. Powstaje seria "Stare Video Aesculap i Łysa Góra"... W bieżącym odcinku będziecie mogli zobaczyć uczestników naszej szkoły narciarskiej - początkujące maluchy jeżdżące na nartach po trawie, zawodników podczas treningów w Alpach i na zawodach w Kanadzie, instruktorów, rodziców... I Łysą Górę... Jakże inną... Bez schroniska, bez Tatra-Pomy, z autobusem zamiast baru, z wojskowym namiotem, chroniącym dzieci przed zimnym wiatrem. Tak było... Będziemy teraz częściej wracać do przeszłości. Technika przyszła nam w sukurs...

Zapraszam do filmoteki obrazującej naszą działalność. W tym dziale obejrzysz video archiwalne tworzone w latach 1989 - 2003. Posiadamy duży zbiór filmów na taśmie VHS. Ostatnio są duże możliwości kopiowania tych historycznych materiałów na płyty DVD, a następnie umieszczania ich w Internecie. Oto efekty tej pracy".

W tym roku Katarzyna Karasińska zdobywa złoty i brązowy medal na Uniwersjadzie (Yabuli - slalom i slalom gigant) a na MMP w Szczyrku 3 i 2 miejsce (w slalomie i slalomie gigancie).

Aż do teraz...

2010

Wszystkie tradycyjne, coroczne zawody (j.w) są przeprowadzane zgodnie z kalendarzem. Należy tu podkreślić ogromny wkład pracy kierownictwa , członków Zarządu SN i SKS AESCULAP, instruktorów, rodziców w organizację zawodów w ramach projektu zaplanowanego na 2010 rok o nazwie: Euroregionalne Zawody w Narciarstwie Alpejskim i Zawody Rowerowe "Łysa Góra – Dziwiszów". Wszystkie elementy projektu zostały zrealizowane. I otrzymaliśmy po pozytywnej ocenie odpowiednie regulaminowe finanse przeznaczone na ten cel. Do powyższych doszła zupełnie nowa impreza organizowana przez Aesculap, a mianowicie: Mistrzostwa Województwa w Kolarstwie Górskim, które są jednocześnie eliminacjami do XV Amatorskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim FAMILY CUP 2010. Zostaje wydana kolejna wersja folderu Aesculapa i Łysej Góry. W jego treści czytamy między innymi:

"Rok założenia Szkoły Narciarskiej i Sudeckiego Klubu Sportowego Aesculap - 1970. Teren działania - Sudety Zachodnie, a w szczególności Góry Kaczawskie, gdzie w 1989 roku członkowie Szkoły i Kluby wybudowali swoją bazę szkoleniową o nazwie Mikrostacja Sportów Zimowych i Letnich Łysa Góra - Dziwiszów. Do roku 2008 szkołą kierowali nieprzerwanie Państwo Teresa i Stanisław Rażniewscy. Wychowali kilka pokoleń narciarzy. Stworzyli system organizacyjny zapewniający ciągłość szkolenia dzieci i młodzieży na przestrzeni wielu lat . Dzieci rozpoczynają naukę jazdy na nartach już w wieku przedszkolnym. Po opanowaniu podstaw, systematyczna edukacja trwa nadal a po jakimś czasie zdobywają uprawnienia instruktorskie i... z uczniów zamieniają się w nauczycieli narciarstwa. Nasi wychowankowie stanowią 100% zatrudnianej kadry".

Taką właśnie drogę kształcenia obrała mgr Joanna Ceglińska, która w Aesculapie uczyła się jeździć na nartach od 1986 roku. Po zdobyciu stopnia instruktora i skończeniu studiów na Akademii Ekonomicznej podjęła pracę jako instruktorka, by po jakimś czasie przyjąć stanowisko Kierownika Biura Szkoły Narciarskiej Aesculap. Od 2008 roku kieruje naszym Stowarzyszeniem. Katarzyna Karasińska zdobywa złoty medal w slalomie i srebrny w slalomie gigancie na Mistrzostwach Polski w Krynicy.

2011

W sezonie 2010/2011 obchodzone jest 40-lecie SN i SKS AESCULAP. Obchodom towarzyszył szereg imprez. Odbyła się oficjalna uroczystość podczas której, po wystąpieniach Prezes SN i SKS AESCULAP Joanny Ceglińskiej, założyciela Szkoły i Klubu Teresy Rażniewskiej, Prezydenta Jeleniej Góry Marcina Zawiły, odsłonięto pamiątkową tablicę nadania mikrostacji imienia Teresy i Stanisława Rażniewskich. Oprócz wymienionych wyżej osób w uroczystości brały udział: Danuta Koenig (współzałożycielka szkoły) i Zofia Zahorska. A także członkowie honorowi Krystyna Szemplińska i Mieczysław Bogdaszewski. Ponadto rozegrano cykl slalomów gigantów, w których mogli brać odział byli i aktualni członkowie Aesculapa. Na Łysą Górę przyjechała ekipa Polskiego Radia Wrocław i relacjonowała jak wygląda dzień na Łysej Górze. na naszej stronie dostępne są relacje z zawodów, uroczystości, prezentacje zdjęć jak również wywiady przeprowadzone przez redaktorów PRW z kierownictwem i gośćmi Łysej Góry.

Powstał również nowy artykuł, napisany z okazji 40-lecia, przez Autora strony. Oto jego fragment (pełna treść tutaj):

"Od początków istnienia szkoły, dzieci wychowywano i kształcono w narciarstwie w duchu umiłowania przyrody, szacunku i respektu dla groźnych gór. Zanim doszło do budowy Łysej Góry, Aesculapiacy musieli każde zajęcia narciarskie odbywać w Karkonoszach. Ze wszelkimi tego faktu konsekwencjami. A więc: Nerwy w kolejkach do zatłoczonych wyciągów... Brak należytego bezpieczeństwa na ruchliwych, nierównych, wąskich nartostradach karkonoskich... Brak kontaktu z poszczególnymi instruktorami na olbrzymich przestrzeniach górskich (nie było wtedy telefonów komórkowych)... Częstokroć konieczność pieszych wypraw do miejsca zajęć. Proszę sobie tylko wyobrazić. Spacer z pełnym obciążeniem do schroniska pod Łabskim Szczytem. Szliśmy gęsiego, często po kolana w śniegu. Małe dzieci, instruktorzy i rodzice. Tam przerwa na herbatę (20 minut, sic!) . I dalej normalna lekcja. Korzystało się z wyciągu - wyrwirączki Pana Jana Bartkiewicza... Długa - pięćsetmetrowa lina, poruszana przez wielki, głośny silnik od ciągnika, który słyszany był przy dolnej stacji kolei krzesełkowej. Były to niewątpliwie pionierskie czasy. Jakże jednak się je wspomina!!! Ze wzruszeniem, z łezką w oku. Nie do wiary... Tak było... Tak hartowali się narciarze... Spróbujcie przeprowadzić podobne akcje dzisiaj... Większość kursantów zakrzyknęłaby jednym głosem: - Bez sensu, nieekonomicznie, niewygodnie, za trudno... za... Ale - może się mylę."

Organizowane są jak zwykle wszystkie tradycyjne imprezy dla uczestników Aesculapa, począwszy od Zawodów o Puchar Teresy i Stanisława Rażniewskich, za Maskaradzie 2011 skończywszy. Organizowane są również na Łysej Górze zawody z serii SITN. A mianowicie Zawody Regionalne oraz Egzamin Regionalny. Reprezentacja instruktorów bierze udział w corocznych Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów w Kluszkowcach. Oto fragment opisu zawodów:

"Na starcie rekordowa liczba uczestników. W tym roku dopuszczono do zawodów większą liczbę pomocników instruktorów, którzy eliminowali się w Zawodach Regionalnych w limicie do 10 miejsca. Obserwując teraz ich poczynania, ciśnie się na usta słowo - zawodnicy. Cała prawda... Na trasie widzimy wielu byłych członków klubów sportowych. Poziom zawodów wysoki dzięki temu. Mimo tego nie wszyscy dojeżdżali do mety. Widziałem zawodnika wpadającego z impetem w siatkę zabezpieczającą trasę. Na filmie widać zsuwającego się alpejczyka - wzbijającego tumany pyłu śnieżnego... To cena, jaką czasem trzeba zapłacić za jazdę na granicy ryzyka... Popatrzmy chwilę na popisy polskich instruktorów. Na zwolnionych ujęciach widać jak trudno było utrzymać właściwy tor jazdy... Instruktorzy i demonstratorzy naszej szkoły narciarskich wszyscy dojechali do mety. W klasyfikacji generalnej Piotr Wolski zajął 12 miejsce, Joanna Ceglińska siódme, Małgorzata Siemińska 19., Maciej Szczepaniak 25 (który w gigancie miał szósty czas w swojej grupie) a autor niniejszego filmu Michał Rażniewski piąte miejsce. Natomiast nasi demonstratorzy zajęli następujące miejsca: Emil Exner czwarte, Aleksandra Ostrowska piąte a Anna Jazienicka jedenaste."

Katarzyna Karasińska zajmuje 27 miejsce w slalomie na Mistrzostwach Świata w Garmisch-Partenkirchen (Niemcy). Więcej wyników Kasi na stronie "Katarzyna Karasińska".

2012

Sezon krótszy o miesiąc! Uczestnicy Aesculapa cieszyli się króciutka zimą w połowie grudnia. 10.12 posypał się pierwszy sztuczny śnieg. Na cieniutkiej warstwie śniegu odbyły się zajęcia małych, początkujących dzieci już 11.12.2011 r. A 17 i 18.12.2011 cały Aesculap był na nartach na Łysej Górze. Odbył się w tych dniach coroczny sprawdzian jazdy technicznej. W dniu 26.12.2011 r. wyciąg nr 1 został uruchomiony. Jednak już następnego dnia przyszła taka odwilż, że trzeba było zamknąć mikrostację. Coroczne szkolenie kadry instruktorskiej odbyło się nietypowo. Z zaplanowanych trzech dni szkolenia udało się zrealizować tylko dwa. W pierwszym jeżdżono ewolucje podstawowe "na podchodzeniu" na Łysej Górze. W drugim odbył się trening ewolucji równoległych, szybkościowych w Harrachowie, gdzie wyciągi chodziły i trasy były w dobrym stanie. A początek stycznie - jak w kalejdoskopie. 8-go ruszył znowu jeden wyciąg i jedna trasa. 12-go i 13-go postój (bo ciepło). Od 14-go znowu mikrostacja ruszyła. I dalej już jakoś szło. Chociaż bez rewelacji ze śniegiem (były jeszcze krótkie przerwy w jeździe i kolejne wznowienia). Ostatecznie wyciągi chodziły tylko do 11 marca.

Pomimo kłopotów z pogodą prawie wszystkie coroczne zawody i imprezy Aesculapa (j.w.) zostały przeprowadzone zgodnie z planem (nie licząc drobnych przesunięć terminów). Podczas ferii przeprowadzono obozy dojazdowe dla dzieci. Odbyły się rutynowe treningi slalomów dla kadry instruktorskiej i grupy demonstratorów. Jak również prestiżowe egzaminy SITN-u. Szczególnie te ostatnie rozegrane zostały w bardzo dobrych, jak na tę zimę, warunkach.

Zawodniczka SN i SKS AESCULAP Katarzyna Karasińska po raz kolejny zdobyła tytuł mistrzyni Polski w slalomie. Mistrzostwa odbyły się w dniach 16-18 marca 2012 roku. Oto co na powiedziała po zawodach:

"Z przyjemnością chciałam poinformować,że na tegorocznych Mistrzostwach Polski w Krynicy w dniach 16-18 marca odbyły się aż 4 konkurencje. Pierwszego dnia odbył się GS i wywalczyłam vice-mistrzostwo w tej konkurencji. Następnego dnia miał miejsce SL (tutaj po raz kolejny nie zawiodłam) i wywalczyłam złoty medal. Ostatniego dnia odbyły się dwie konkurencje: najpierw SG, w którym zajęłam 3 miejsce, a później SC - super-kombinacja, w której uplasowałam się na 2 pozycji. Co do mistrzostw to za wyjątkiem pierwszego dnia, gdzie dokuczał nam deszcz (a co za tym idzie plusowa temperatura i miękka trasa), organizatorzy musieli skorzystać z posypania trasy solą, pogoda nam dopisała, na SL, SG i SC było przepiękne wiosenne słońce! Pozdrawiam serdecznie :-)

Na zakończenie sezonu dwa razy stawała na podium.Startowała w międzynarodowych mistrzostwach Republiki Słowackiej (w Jasnej), gdzie zajęła 4-te miejsce w slalomie i 3-cie w slalomie gigancie. Natomiast w Czechach wygrała slalom w międzynarodowych mistrzostwach kraju (zawody odbyły się w Szpindlerowym Młynie).

2013

Na Łysej Górze zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zawody i imprezy sportowe (Zawody Skrzat, Rodzinne, Puchar Łysej Góry i Puchar Aesculapa) oraz coroczny Bal Przebierańców podsumowujący sezon 2012/2013. Zorganizowano również Zawody Regionalne i Egzamin Regionalny we współpracy z SITN, a instruktorzy i demonstratorzy Aesculapa wystartowali w Mistrzostwach Polski Instruktorów.
W dniu 26 marca 2013 roku zmarł mgr Stanisław Rażniewski.
W sobotę, 30 marca na Cmentarzu Komunalnym w Sobieszowie pożegnaliśmy Stanisława Rażniewskiego, absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, trenera narciarstwa i tenisa. Instruktora-wykładowcę narciarstwa PZN, założyciela Szkoły Narciarskiej Aesculap.W czasie swojego długiego życia (zmarł w wieku 90 lat) pełnił wiele funkcji i wykonywał różne zawody. Między innymi: w latach 1949-51 był miejskim inspektorem kultury fizycznej we Wrocławiu, 1951-54 pracownikiem Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, od 1954 roku był trenerem KS „Stal” Cieplice. Nauczycielem w szkołach w Jeleniej Górze. Byłym rzeczoznawcą Towarzystwa Urbanistów Polskich. Był pomysłodawcą i realizatorem budowy Mikrostacji Sportów Zimowych i Letnich Łysa Góra-Dziwiszów im. Teresy i Stanisława Rażniewskich. Rozbudowywał korty tenisowe i halę sportową NKS Spartakus w Jeleniej Górze. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. W osobie Zmarłego Pana Stanisława pożegnlaiśmy znakomitego narciarza i tenisistę, cenionego i lubianego nauczyciela, wspaniałego wychowawcę, przyjaciela dzieci i młodzieży. Cześć Jego Pamięci! Wspomnienie o Stanisławie Rażniewskim

 Pod koniec roku została wydana książka pt. "Opowieść o Aesculapie", która opracowana została na podstawie materiałów Stanisława i Michała Rażniewskich przez Romana Prystroma. Opatrzona wstępem Prezydenta Miasta Marcina Zawiły; liczy 188 stron (oprawa twarda). Wydawcą jest Teresa Rażniewska. Książka zawiera między innymi ciekawy opis wydarzeń związanych z tworzeniem Aesculapa i jego bazy sportowej, sylwetek twórców szkoły, jak również osiągnięć na polu wychowawczym i szkoleniowym. Ilustrowana 300 zdjęciami przedstawiającymi historię Szkoły i Klubu. 28 listopada 2013 roku w Muzeum Karkonoskim odbyło się spotkanie z okazji wydania tej książki. Książka o Aesculapie

2014

W sezonie 2013/2014 wyciągi na Łysej Górze chodziły w sumie 17 dni. Aby zrealizować plan zajęć, uczestnicy Szkoły Narciarskiej Aesculap brali udział w pieszych wycieczkach lub wyjeżdżali na narty do innych stacji narciarskich. Mimo trudnych warunków pogodowych udało się przeprowadzić na Łysej Górze Zawody Rodzinne i Memoriał Stanisława Rażniewskiego. Startowali w nich wszyscy uczestnicy Aesculapa a także osoby z zewnątrz.

2.03.2014 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej na Łysej Górze odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym przedstawiono bardzo trudną sytuację finansową szkoły. Brak zimy, a tym samym brak przychodów, spowodował, że prawnik Aesculapa, po zapoznaniu się ze stanem finansów szkoły zasugerował ogłoszenie upadłości stowarzyszenia. Aby zapobiec tej sytuacji konieczne było „drastyczne” cięcie kosztów. Dokonano redukcji zatrudnienia (z ośmiu osób na pełnym etacie pozostały zaledwie trzy) i zlikwidowano siedzibę biura szkoły w Jeleniej Górze. Aby pozyskać środki na zapłatę bieżących zobowiązań sprzedano 11 ha gruntów. Szukano pomocy i różnych rozwiązań aby Aesculap i Łysa Góra mogły dalej funkcjonować. Kosztowało to wszystkich wiele stresów i nerwów.

W dniu 23.10.2014 r. podpisano u notariusza umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Łysa Góra" Sp. z o.o., której 50% udziałowcem została Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy Aesculap. Drugie 50% posiadają łącznie dwie osoby fizyczne, które poza wkładem pieniężnym, jako aport do spółki wniosły elektroniczny system kontroli dostępu (czyli tzw. „bramki elektroniczne”). Odeszły więc do lamusa dziurkacze i papierowe karnety narciarskie. Ośrodek zmienił nazwę na Ski Arena Łysa Góra. Pięć miesięcy wcześniej, dokładnie 31.05.2014 roku, odbyło się w Krakowie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, na którym (poza złożonymi sprawozdaniami z działalności stowarzyszenia i przeprowadzonymi wyborami – na Prezesa wybrano ponownie Panią Zuzannę Podgórną) wręczano odznaczenia: Honorowy Członek SITN oraz Honorowa Odznaka dla Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej (w uznaniu zaangażowania i wysiłku włożonego w rozwój narciarstwa od ponad 30 lat). W gronie wyróżnionych znalazł się Aesculap, a nagrodę z rąk Prezesa SITN odebrał wieloletni kierownik wyszkolenia SN i SKS Aesculap, Instruktor Wykładowca - Pan Michał Rażniewski. 

e6Z6d45BmC5wimP.jpg

2015

Zima 2014/2015 ponownie nie był zbyt łaskawa. Jednak dzięki nowym armatkom (doposażenie ośrodka przez udziałowców i nowo powstałą spółkę „Łysa Góra”) możliwe było naśnieżanie stoków przy temperaturach wyższych niż do tej pory. Pozwoliło to na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych zajęć (na Łysej Górze i w Czechach) oraz zawodów (Memoriał Stanisława Rażniewskiego, który odbył się w ramach Sudeckiej Ligii Narciarskiej), Skrzat, Rodzinnych, Puchar Aesculapa i Łysej Góry. Był to sezon, w którym Aesculap posiadał licencję A (w latach poprzednich A+B). Kursy na stopień Demonstratora SITN PZN pozytywnie zaliczyło kolejnych 6 uczestników. Poza obozem dojazdowym na Łysej Górze odbyło się także (po kilku latach przerwy) zimowisko na Odrodzeniu. Noclegi w schronisku z jazdą na nartach w Spindlerowym Mlynie cieszyły się dużym powodzeniem.

Q2n4QvYfnd9yMnV.JPG IMkK1Nzja8mnyBs.JPG


Przeprowadzono także dwa sprawdziany z jazdy stylowej. Na Łysej Górze przeprowadzono następujące imprezy: „Bezpieczny Stok” (24.01), „Start do nart z Radiem Zet” (30.01 – 01.02), „Walentynkowy zjazd o Puchar Prezydenta Jeleniej Góry” , Dzień Kobiet” (8.03). W maju zawarto umowę zlecenie z Panem Michałem Rażniewskim, który ponownie będzie pełnił funkcję kierownika wyszkolenia i prowadził grupę demonstratorów. W okresie wiosenno – letnim zorganizowano Zawody Rowerowe Łysogórki 2015 oraz II Łysogórski Marsz Kaczawski. 4.10.2015 r. odbyło się rozpoczęcie sezonu 2015/2016, które zapoczątkowało obchodzone w tym sezonie 45 – lecie powstania Szkoły Narciarskiej i Sudeckiego Klubu Sportowego Aesculap. Zrealizowano wycieczki piesze oraz jesienne zajęcia nauki jazdy na trawie dla grupy początkującej.

j6Ivi3tRj0kNiLm.JPG

logo logo logo logo logo logo