Zebranie Walne

W niedzielę 26 października odbyło się na Łysej Górze Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Odczytano sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za sezon 2013/2014 oraz przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie, postanowiło także nadać godność „Honorowego Prezesa SN i SKS Aesculap” Pani Teresie Rażniewskiej. Na zakończenie zebrania, Prezes Zarządu - Joanna Ceglińska, podziękowała wszystkim, którzy w trudnym okresie służyli pomocą i wsparciem oraz życzyła uczestnikom i ich rodzicom udanego, śnieżnego i bezpiecznego sezonu 2014/2015.

logo logo logo logo logo logo