Zb5mTAknHJ0TjT6.JPG

Pierwszy dzień zajęć narciarskich

Pierwszy dzień zajęć narciarskich

Dzisiaj odbyły się pierwsze zajęcia na nartach. Przyjechaliśmy na Łysą Górę, przebraliśmy buty i zapięliśmy narty. Instruktorzy sprawdzili sprzęt swoim podopiecznym, zrobili rozgrzewkę i przystąpiliśmy do sprawdzenia umiejętności uczestników naszej szkoły. Taki sprawdzian jazdy stylowej przeprowadzamy od wielu lat (pierwszy na początku sezonu zimowego – punkty brane są pod uwagę przy dokonywaniu podziału na grupy ; drugi na początku marca – na zakończenie sezonu, kiedy to można sprawdzić postępy w nauczaniu). Dzisiaj sprawdzian przeprowadził Instruktor Wykładowca, przewodniczący komisji egzaminacyjnej SITN PZN Piotr Górnicki. Wyniki podane są poniżej.

Serdeczne podziękowania należą się rodzicom – członkom naszego stowarzyszenia, którzy pomogli przy założeniu sianem wykopu. Dzięki Ich pracy, w sezonie zimowym, będziemy mogli  swobodnie zjeżdżać do parkingów, nie niszcząc sprzętu na kamieniach.

Fot. Joanna Ceglińska, Krzysztof Cegliński, Piotr Wolski

  • Wyniki sprawdzianu 1.pdf
  • Wyniki sprawdzianu 2.pdf
logo logo logo logo logo logo