Opowieść o Aesculapie. Zwykła historia niezwykłych ludzi

W listopadzie, nakładem wydawnictwa AD REM, ukaże się książka o działalności SN i SKS AESCULAP pt.: "Opowieść o Aesculapie - Zwykła historia niezwykłych ludzi". Opracowana została na podstawie materiałów Stanisława i Michała Rażniewskich przez Romana Prystroma. Opatrzona wstępem Marcina Zawiły; liczy ponad 188 stron. Wydawcą jest Teresa Rażniewska. Książka zawiera między innymi ciekawy opis wydarzeń związanych z tworzeniem Aesculapa i jego bazy sportowej, sylwetek twórców szkoły, jak również osiągnięć na polu wychowawczym i szkoleniowym. Ilustrowana wieloma zdjęciami przedstawiającymi sugestywnie historię Szkoły i Klubu.

Więcej informacji tutaj

logo logo logo logo logo logo